Znakování s batolátky - úvod


dnes je ,

      Program BabySigns® učí děti jednoduché, snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci s rodiči a ostatními, kteří o ně pečují. Jednotlivé znaky představují buď samostatná slova nebo jednoduché pojmy, např. „kočka“, „mám hlad“ nebo „už to stačí“.
      Používání znaků u dětí ještě před tím, než jsou schopné mluvit, není nic nového. Většina dětí se naučí mávat na rozloučenou nebo vrtět hlavou aby nám sdělily svůj nesouhlas. To jsou často první znaky, které se děti přirozeně naučí. Znaková řeč pro nemluvňata je program, který dětem pomůže, aby se s Vámi snadněji dorozuměly.
      Děti mají přirozenou touhu komunikovat s okolím a když se naučí znaky,které jim to umožní, používají je s velkou radostí. Studie prokázaly, že děti, které se učí znakouvou řeč, mnohem častěji „hovoří“ s rodiči než děti, které znakovou řeč nepoužívají. Schopnost komunikace jim také pomáhá zvýšit sebevědomí a je pro ně snadnější navazovat kontakty s okolím.
      A jak nám přísloví „kdo se víc ptá, víc se dozví“ napovídá, děti, které mají schopnost se ptát dříve, se také dříve dozví.Znakování Baby Signs ®
©MST 2009